Dokumenti

Financijsko izvješće za 2023. g.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DV Dugi Rat:

Statut i Kurikulum

Financijsko izvješće za 2022. g.

Godišnje izvješće o radu ustanove 2021./2022.

Dokumenti o upisu za pedagošku godinu 2022./2023.

Financijsko izvješće za 2021. g.

Financijsko izvješće za 2020. g.

Godišnji plan i program rada DV Dugi Rat

Izvješće o radu

Plan klasifikacijskih oznaka

Skip to content