Programi

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa.  No ti se procesi ne odvijaju samo za sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline.  Misli se ponajprije na okolinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene već naučenog. U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegova razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine već i oni , u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu izvan obiteljskih utjecaja na dijete.

Rani i predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997107/200794/2013 i 98/2019) i pripadajućim podzakonskim aktima te obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Rani i predškolski odgoj čini početnu razinu odgojno-obrazovnog sustava i izuzev programa predškole – programa koji je kao obvezatan namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu – nije obvezatan za svu djecu predškolske dobi.

Podijeljen je na dva odgojno-obrazovna ciklusa (jaslični i vrtićni):

  • od šest mjeseci do navršene treće godine djetetova života,
  • od navršene treće godine djetetova života do polaska u osnovnu školu.

Programi DV Dugi Rat:

10-satni za djecu jasličke dobi, od 6:00 do 16:00 sati

10-satni za djecu vrtićke dobi – sa spavanjem, od 6:00 do 16:00 sati

10-satni za djecu vrtićke dobi – bez spavanja, od 6:00 do 16:00 sati

8-satni za djecu vrtićke dobi, od 6:00 do 14:00 sati

6- satni za djecu vrtićke dobi, od 14:00 do 20:00 sati

5- satni za djecu vrtićke dobi, od 15:00 do 20:00 sati

Skip to content