31/08 2021

Rezultati ankete za izbor predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća DV Dugi Rat

Ukupan broj glasova je 142. Rezultati glasovanja su sljedeći: Karlo Lozić (59 glasova) Antonija Kadić (36 glasova) Marija Kadić Brstilo (11 glasova) Jadran Čizmić (14 glasova) Nevažeći glasovi (22)   Slijedom istog, gospodin Karlo Lozić je izabrani predstavnik roditelja u Upravnom vijeću DV Dugi Rat. Provjeru točnosti podataka možete provjeriti u upravi vrtića uz prethodnu […]

Više
27/08 2021

Obavijest roditeljima

Poštovani roditelji, Izbor predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća DV Dugi Rat vršit će se on-line. Na službenoj stranici DV Dugi Rat bit će stavljene detaljne upute o načinu glasanja.

Više
25/08 2021

Obavijest o početku pedagoške godine

Poštovani roditelji, Obavještavamo Vas da 1.9.2021. započinje nova pedagoška godina. Svim roditeljima i djeci želimo dobrodošlicu i ugodan boravak u našem vrtiću! Napomena: Roditelji su dužni donijeti liječničko uvjerenje za dijete prvog dana dolaska u dječji vrtić-jaslice.

Više
04/08 2021

Rješenje o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.

Rješenje o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.

Više
04/08 2021

Rješenje o ukidanju Rješenja o upisu djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022.

Rješenje o ukidanju Rješenja o upisu  u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022. po programima, KLASA. 601-02/21-01/203, UR.BROJ:2155/02-01-21-01.  

Više
23/06 2021

Rješenje o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.

Rješenje o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.

Više
17/05 2021

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. Napomena: Rezultati upisa navedeni su pod šiframa. Novoupisana djeca imaju broj ID-prijave, a djeca koja su upisana prethodnih godina vode se pod matičnim brojem (poziv na broj).

Više
09/04 2021

Upisi 2021

Sve o upisima i načinu podnošenja zahtjeva za upis, te samu formu za upis možete pronaći na poveznici: UPISI 2021

Više
08/04 2021

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upis djece u vrtiće odnosno jaslice za pedagošku godinu 2021./2022.  biti  će  od 26.4.2021.g. do 30.4.2021.godine. Upisi će se vršiti ONLINE a sve potrebne obavijesti i način prijave možete naći na web stranici DV Dugi Rat vrtic-dugi-rat.hr   DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: izvadak iz matice rođenih ili rodni list potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku […]

Više
05/02 2021

Upis djece u osnovnu školu 2021./2022.

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2021./2022.

Više
29/01 2021

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se natječaj koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 1. Pomoćnica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 8. 1. 2021. godine.

Više
08/01 2021

Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 8.1.2021.g. raspisuje N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta   POMOĆNICA  -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme                                         -1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme(20 sati tjedno) […]

Više
21/12 2020

VISINA MJESEČNE CIJENE USLUGE DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT” U VRIJEME SAMOIZOLACIJE

U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada u javnoj ustanovi Dječji vrtić „Dugi Rat” zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga umanjuje se za 25% od iznosa cijene boravka koji koriste (roditelji plaćaju 75% iznosa cijene boravka koji koriste). Ukoliko su roditelji uplatili punu cijenu za […]

Više
18/12 2020

Radno vrijeme za blagdane

Poštovani roditelji, Obavještavamo Vas da će DV Dugi Rat raditi po redovitom radnom vremenu u razdoblju od 25.12.2020. do 6.1.2021.

Više
01/12 2020

OBAVIJEST RODITELJIMA

OBAVIJEST RODITELJIMA  KORISNICIMA USLUGA DV DUGI RAT Skupine koje su bile zatvorene radi covid infekcije( vrtići u Dugom Ratu) počinju s normalnim radom 7.12.2020.g. po uobičajenom rasporedu. Uprava vrtića

Više
20/11 2020

VISINA MJESEČNE CIJENE USLUGE DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT” U VRIJEME SAMOIZOLACIJE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 48. sjednici […]

Više
27/10 2020

Obavijest o početku rada – područni objekt Krilo Jesenice (DV Dugi Rat)

Poštovani roditelji, Obavještavamo Vas da 29.10.2020. područni objekt Krilo Jesenice započinje s radom.

Više
16/10 2020

Odluka o raspisivanju natječaja

Ovdje možete pogledati odluku o raspisivanju natječaja.

Više
16/10 2020

Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 13.10.2020.g. raspisuje   N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta   POMOĆNICA -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme       2.ODGOJITELJ – 2 izvršitelja na određeno […]

Više
28/09 2020

Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 28.9.2020.g. raspisuje   N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta   POMOĆNICA -1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (50 % radnog vremena) POMOĆNI […]

Više
01/09 2020

UPUTE – COVID-19

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Detaljne upute pročitajte na poveznici: poveznica!

Više
06/07 2020

Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 73. Statuta Dječjeg vrtića Dugi Rat, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  donijelo je na 24. sjednici održanoj 18.6.2020.g.

Više
30/06 2020

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Ovdje možete pogledati rezultate upisa za pedagošku godinu 2020./2021. Napomena: Rezultati upisa navedeni su pod šiframa. Novoupisana djeca imaju broj ID-prijave, a djeca koja su upisana prethodnih godina vode se pod matičnim brojem (poziv na broj).

Više
29/05 2020

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Upis djece u vrtiće odnosno jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. bit će od 1. lipnja do 12. lipnja 2020. godine. Upisi će se vršiti ONLINE, a sve potrebne obavijesti i način prijave možete naći na web stranici DV Dugi Rat vrtic-dugi-rat.hr.   Dokumenti potrebni za upis: izvadak iz matice rođenih ili rodni list potvrda o […]

Više
25/05 2020

Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima

Na sljedećoj poveznici možete pronaći preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima

Više
25/05 2020

Upute HZJZ-a od 25. svibnja 2020.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA I RAZREDNU NASTAVU OD 1. DO 4. RAZREDA TE POSEBNE RAZREDNE ODJELE I RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA KOJA IMAJU POMOĆNIKA U NASTAVI

Više
18/05 2020

Vrtić u kući

Dragi roditelji, S ciljem nastavka rada s djecom koja zbog novonastale situacije neće biti uključena u odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću, u rubrici ”Vrtić u kući” možete pronaći prijedloge naših odgajateljica i stručnih suradnika o različitim aktivnostima i igrama koje možete raditi zajedno s  djecom. Za sva pitanja, komentare, prijedloge ili informacije o uspješno obavljenim […]

Više
18/05 2020

CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Na dokumentu u privitku možete pronaći odluku općinskog vijeća:

Više
18/05 2020

Upis u školu informacije

Upute roditeljima Na priloženim dokumentima možete pronaći informacije o upisu djece u prvi razred osnovne škole

Više
08/05 2020

Početak uspostave rada

Poštovani roditelji, 11.svibnja 2020.,planira se početak uspostave rada za roditelje koji nemaju mogućnost osigurati čuvanje, nadzor i ostanak djeteta kod kuće.

Više