POMOĆNICA-KUHARICA (M/Ž) – oglas za posao

POMOĆNICA-KUHARICA (M/Ž)

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: 20 sati tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 10.8.2018.
Natječaj vrijedi do: 17.8.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
– POMOĆNIK/ICA- KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (50 % radnog vremena)

Uvjeti za pomoćnicu- kuharicu prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Uvjeti za pomoćnicu- kuhara/ica – završena srednja škola III stupanj

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
4. presliku domovnice
5. životopis
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja e mailom ili pisane zamolbe.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e maila.

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT
Kontakt:
pismena zamolba: 21315 Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6
e-mailom: djecjivrticdugirat@gmail.com

Skip to content