Disgrafija

Pisanje je najsloženija ljudska sposobnost koja integrira skoro sve moždane funkcije. Disgrafija se kao poremećaj usvajanja vještine pisanja manifestira u nepravilnom držanju olovke, nepoštivanju crtovlja, nečitkom rukopisu, ispuštanju slova i slogova te zamjeni slova.

Već u predškolsko doba pravilnim razvojem grafomotornih sposobnosti možemo utjecati na razvoj pisanja, odnosno na usvajanje same vještine pisanja. Pravilno držanje olovke,prvi crteži, dobra vizualna percepcija, dobra prostorna orijentacija, razvijena motorika ruke,koordinirani pokreti šake i prstiju, dobro usaglašena veza između vida i ruke sve su to potrebni parametri koje treba zadovoljiti da bi dijete bez teškoća moglo savladati i samu tehniku pisanja. Problemi pisanja nerijetko se vežu uz problem vještine čitanja.

Za početni period usvajanja vještine pisanja karakteristični su :

 • zaokupljenost djeteta grafičnim znacima
 • odvojeno pisanje svakog pojedinog elementa
 • duge pauze (često duže od vremena koje je dijete potrošilo na pisanje zadane riječi ili rečenice)
 • izuzetna sporost pisanja
 • mnogo suvišnih pokreta
 • neujednačenost grafičkih formi

Kada se govori o disgrafičnom rukopisu postoji nekoliko glavnih obilježja:

 • disgrafičan rukopis je u cjelini neuredan
 • loše postavljen u prostoru stranice na kojoj je izveden
 • linija slova nije ujednačena (čas je tanja, čas je deblja )
 • slova se ne nadovezuju nego se često nadodaju
 • dolazi do zamjene sličnih slova – grafički –b – d , m – n , a – o , e – o, i – u fonetski – d – t ,k – g , s – z , š – č
 • dolazi do premještanje slova ( npr. jedna- jenda )
 • umetanje slova, izostavljanje slova
 • izostavljanje ili umetanje slogova

Disgrafične smetnje koje se javljaju mogu se javiti ili zbog oslabljenog sluha, nerazvijene auditivne percepcije i auditivne diskriminacije, ukoliko dijete ima poteškoću u auditivnom pamćenju, nema dovoljno izgrađenu strukturu materinjeg jezika.


Poistovjećivanje ovih problema s djetetovom neurednošću ili lijenošću zamka je u koju roditelji često padaju. Stoga prije “presude” o djetetovoj neurednosti ili lijenosti provjerite ima li vaše dijete DISGRAFIJU.

Skip to content