RJEŠENJE O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA DJECE U DV DUGI RAT ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Rješenje o privremenim rezultatima upisa za 2022./2023. pedagošku godinu 

Napomena: Rezultati upisa navedeni su pod šiframa. Novoupisana djeca imaju broj ID-prijave, a djeca koja su upisana prethodnih godina vode se pod matičnim brojem (poziv na broj).