Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Ovdje možete pogledati rezultate upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Napomena: Rezultati upisa navedeni su pod šiframa. Novoupisana djeca imaju broj ID-prijave, a djeca koja su upisana prethodnih godina vode se pod matičnim brojem (poziv na broj).