Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Upis djece u vrtiće odnosno jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. bit će od 1. lipnja do 12. lipnja 2020. godine. Upisi će se vršiti ONLINE, a sve potrebne obavijesti i način prijave možete naći na web stranici DV Dugi Rat vrtic-dugi-rat.hr.

 

Dokumenti potrebni za upis:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • potvrda o mjestu prebivališta djeteta ili preslika osobne iskaznice
 • preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • podatci o članovima zajedničkog domaćinstva
 • potvrda o statusu zaposlenosti roditelja/skrbnika
 • IP-e obrasci roditelja/skrbnika za tekuću godinu
 • rješenje o stupnju invalidnosti
 • liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta, odnosno djeteta
 • preporuka ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje
 • potvrda o statusu redovnog studenta
 • ugovor o podstanarstvu
 • rješenje o pravu na dječji doplatak

 

Roditeljima/starateljima koji ne prilože traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića u roku od 15 dana od dana zaključivanja roka za podnošenje prijava.

Protiv Odluke Komisije za upis djece u dječji vrtić i jaslice, podnositelji zahtjeva imaju pravo na žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji djeteta/djece koja budu upisana dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete/djecu prvog dana dolaska u dječji vrtić-jaslice.

Zahtjeve za upis u vrtić-jaslice kao i ostale informacije možete pronaći na našoj web stranici vrtic-dugi-rat.hr.

 

UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA DUGI RAT