Godišnji plan i program rada

Preuzmite “Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Dugi Rat” za 2015./2016. ped.godinu” klikom na link.

Preuzmite “Godišnji plan i program rada ustanove za 2014./2015. godinu” klikom na link.

Preuzmite Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ”Dugi Rat” za 2017./2018. klikom na link.

Preuzmite Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ”Dugi Rat” za pedagošku godinu 2020./2021. link.