VISINA MJESEČNE CIJENE USLUGE DV “DUGI RAT” U VRIJEME SAMOIZOLACIJE

U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada u javnoj ustanovi Dječji vrtić „Dugi Rat” zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga umanjuje se za 25% od iznosa cijene boravka koji koriste (roditelji plaćaju 75% iznosa cijene boravka koji koriste).

Ukoliko su roditelji uplatili punu cijenu za mjesec u kojem je bila izrečena mjera samoizolacije, isti mogu zatražiti povrat novca ili idući mjesec platiti 75% iznosa cijene boravka kojeg koriste.

Skip to content