Projekt odgojne skupine “Vrapčići”

PROJEKT

PROJEKT “TO SAM JA”

CILJ PROJEKTA: Utjecaj na osjećaj vlastite vrijednosti, ponos na rastuće sposobnosti.

ZADACI: Razvijati osjećaj individualnosti, pripadanja obitelji i ljudskoj zajednici, zanimanje i ljubav za vlastite korijene.

AKTIVNOSTI:

 • Životno-praktične i radne aktivnosti: mama i tata me vole, volim svoju obitelj, znam svoje ime i imena roditelja, teta i prijatelja, znam spremiti igračke, mogu sam na wc, znam oprati ruke, slažem svoju odjeću, i sl.
 • Istraživačko-spoznajne aktivnosti: što vidim u malom ogledalu, to sam ja, što vidim u velikom ogledalu, i to sam ja, još rastem i rastem, mjerenje visine i težine, crtamo obrise tijela, licem pokazujemo osjećaje…
 • Raznovrsne igre: ja se zovem Buba – tko si ti (igra s pjevanjem), ja to znam kutići, simboličke igre lutkama…
 • Društvene i društveno-zabavne igre: proslave dječjih rođendana, maškare, radionice izrađivanja prigodnih ukrasa u suradnji s roditeljima…
 • Specifične aktivnosti s kretanjem: mogu: hodati u vlakiću, plesati, baciti loptu u koš, skočiti u bazen s lopticama, provući se ispod užeta, penjati se na tobogan, voziti bicikl…
 • Umjetničke igre i aktivnosti: scenske igre lutkama, dramatizacije priča iz slikovnica, pjevanje, plesanje, recitacije…
 • Aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja: crtanje: moje lice, moje tijelo, moja obitelj, modeliranje plastelinom, recitiranje i pjevanje pred publikom…

ETAPE PROJEKTA: Pomoću jednostavnog uvoda i adekvatnog materijalnog okruženja, djetetu se kroz niz aktivnosti dočarava pojam vlastitog „ja“; odnos „ja“ i najbliže okoline-obitelj, vrtić; pojam rasta i razvoja; uočavanje i poštovanje razlika i individualnosti; te veselje i ponos zbog svijesti o sve većim vlastitim sposobnostima i mogućnostima.

 • Početno stanje: plač djece po dolasku u vrtić, teško odvajanje od roditelja, otpor djece prema okruženju i drugoj djeci u razdoblju adaptacije.
 • Nastanak ideje: nakon razdoblja adaptacije odlučujemo potaknuti u djece razvoj individualnosti kroz uočavanje njihove posebnosti i sposobnosti, s ciljem izgradnje kvalitetnijih odnosa u socijalnom okruženju.
 • Proširivanje teme: prateći interes djece na pojedinim smo se aktivnostima zadržavali dulje, a neke smo samo dotakli. Na aktivnostima osvješćivanja opasnosti, razvoju samostalnosti pri jelu, odijevanju i obavljanju higijenskih navika, kontinuirano smo radili.
 • Dokumentiranje: kroz bilježenje izjava djece i fotografiranje, te vođenje razvojnih mapa djece.

VALORIZACIJA: U projekt su uključena djeca u dobi od 1-3 godine. Aktivnostima se utjecalo na sva razvojna područja. Poseban se naglasak stavljao na spoznajni razvoj i razvoj govora, kroz aktivnosti uočavanja posebnosti i aktivnosti imenovanja. Izniman doprinos ovog projekta ogleda se u socio-emocionalnom razvojnom području, razvoju identiteta i izgrađivanju pozitivne slike o sebi (posebice kroz aktivnosti tipa „mogu sam…“, „znam…“ i sl.). Gotovo u svim aktivnostima vodilo se računa o nadogradnji i usavršavanju tjelesnog i psihomotornog razvoja kroz grupne igre i usvajanje novih vještina. Također, ove smo godine počeli voditi tzv. razvojne mape djece gdje na osnovu praćenja bilježimo sva djetetova postignuća i time svjedočimo dinamici napretka svakog djeteta ponaosob. Projekt nije završen, nastavljamo slijedeće godine kroz veću suradnju s roditeljima i stručnom službom vrtića.

LITERATURA:

 • Čudina-Obradović, M. (1994.) „To sam ja“, Zagreb, Školska knjiga.
 • Ayers, A.J. (2002.) „Dijete i senzorna inteligencija“, Jastrebarsko, Slap.
 • Slunjski, E. (2001.) „Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima“, Zagreb, Mali profesor.
Skip to content