Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima

Na sljedećoj poveznici možete pronaći preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima koje propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja!

Poveznica: Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima

Skip to content