Odluka o poništenju natječaja

Poništava se natječaj koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 1. Pomoćnica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 8. 1. 2021. godine.

Skip to content