Natječaj

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto

 DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 9.11.2018.


 16.11.2018.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Potrebni uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97):

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
– dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovnice
– dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome
– uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
– kratak životopis
– presliku rodnog lista

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:DJEČJI VRTIĆ Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6-“za natječaj  za stručno osposobljavanje” u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dječji vrtić Dugi rat  zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i
sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranicama vrtića dana 09.11.2018

Skip to content