Kutak za roditelje

Suradnja obitelji i vrtića

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djeteta.
Dobrom suradnjom svi dobivaju. Građenje profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima put je prema:

 • razvoju partnerstva u podržavanju kvalitetne komunikacije usmjerene na dobrobit djeteta
 • rješavanju problema vezanih za odgoj i razvoj
 • poticanju aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa
 • osnaživanju roditeljske kompetencije stjecanjem znanja i vještina potrebnih za odgoj djece u obitelji

Kućni red i pravila vrtića

Pravila reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika, te naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića i odgovornosti u institucionalnom kontekstu:

 1. poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete
 2. osobno predate i preuzmete dijete od njegovog ili dežurnog odgojitelja
 3. pismeno ovlastite tri punoljetne osobe koje, u slučaju vaše spriječenosti,mogu uzeti dijete iz vrtića
 4. malodobne osobe ne smiju dovoditi i odvoditi djecu iz vrtića
 5. izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili broja telefona
 6. informirate odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u akutnim stanjima djeteta
 7. bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može u skupinu
 8. oblačite dijete u višeslojnu odjeću ugodnu za igru, koja se lako skida i oblači, a obvezna je i jedna rezervna presvlaka
 9. ne donosite u vrtić kolače i druge prehrambene proizvode koji nemaju istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja proizvoda
 10. dogovorite s odgojiteljima pravila o donošenju kućnih igračaka i filmova ( igračke i filmovi koji potiču na agresiju i koji mogu ozlijediti djecu nisu dopušteni donositi u vrtić )
 11. zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom
 12. odazivajte se na roditeljske sastanke, radionice za roditelje i pozive odgojitelja i stručnih suradnika na individualne razgovore o pojedinom problemu – bit će korisno za obje strane
Skip to content