Kako pripremiti dijete za školu

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u djetetovu životu.
Uspješnost prelaska iz vrtića u osnovnu školu uvelike ovisi o odnosu između djeteta i roditelja koji se stvara od njegova rođenja. Dijete koje roditelji ohrabruju, podržavaju, uvažavaju kao ravnopravnog člana obitelji, zatim dijete koje ima dobar odnos sa svojim vršnjacima i širom sredinom najvjerojatnije će iskazati najmanje poteškoća u ovom prijelaznom razdoblju.

Okvirni prikaz sposobnosti i vještina koje dijete treba posjedovati pri upisu u školu obuhvaćaju ovladanost određenim grafomotoričkim i predčitalačkim i predmatematičkim vještinama, poznavanje prostornih i vremenskih odnosa, poznavanje boja, pravilan izgovor svih glasova. Osim toga, dijete mora iskazati određenu razinu samostalnosti te prikladnu socioemocionalnu zrelost.

Sposobnosti i vještine koje dijete treba posjedovati pri upisu u školu

Grafomotoričke vještine

 • Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska
 • Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke , ravne kružne i valovite linije
 • Zna precrtati geometrijske likove: kvadrat, trokut, romb
 • Zna napisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Prostorni odnosi

 • Razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
 • Usvojilo je: orijentaciju na:
  • tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko)
  • u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja)
  • na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)

Vremenski odnosi

 • Razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne
 • Poželjno je da poznaje dane u tjednu, te snalaženje na satu (puni sat)

Numeričko poimanje

 • Broji mehanički barem do 20, uz pokazivanje do 13
 • Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj
 • Razumije pojam skupa:
  • što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji)
  • uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje)
  • zna da se dodavanjem skup povečava, a oduzimanjem smanjuje
 • U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje
 • Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

Boje

 • Prepoznaje i imenuje boje: žuta, zelena, crvena, plava, bijela, crna, smeđa, narančasta, ljubičasta

Govor i rječnik

 • Pravilno izgovara sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova zbog ispadanja mliječnih zubi)
 • Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)
 • Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl.)
 • Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

Ukoliko dijete ima očitih problema sa izgovorom određenih glasova ono mora započeti tretmane kod logopeda koji je stručnjak za ispravljanje ovakvih poteškoća. Potrebno se posavjetovati s odgojiteljem i djetetovim pedijatrom koji daje uputu za daljnju obradu. Problemi u socijalizaciji ili nedostatak samopouzdanja zbog govornih poteškoća u tako ranom stadiju školovanja bitno će utjecati na kasnija postignuća djeteta.

Priprema djeteta pred sam polazak u školu podrazumijeva da:

 • Obavijestite dijete na vrijeme o promjenama u njegovom životu koje će se dogoditi kada krene u školu. (npr. dio dana će ostajati sam u kući, samo će kontrolirati izvršavanje nekih zadatak – zaključavanje stana pri odlasku u školu i sl.)
 • Uputite dijete na osobe koje mu mogu pomoći u slučaju potrebe dok je samo kod kuće
 • Privikavate dijete tijekom ljeta na situacije u kojima će trebati pokazati oprez
 • Uputite ga kako se dolazi do škole, upozoriti na opasna mjesta (npr. prijelazi preko ceste)
 • Osigurate radni prostor u stanu (pisaći stol) koji je uvijek isti i samo djetetov, koji ono može urediti prema svojem izboru, ali tako da na stolu ne bude puno sadržaja koji će mu odvlačiti

  pažnju.
 • Zajedno s djetetom obaviti kupnju školske torbe i školskog pribora, kupnju obaviti u ugodnoj atmosferi
 • Potičete pozitivne stavove djeteta prema školi i učenju
Skip to content