Humanitarna akcija u suradnji sa udrugom Krug ljubavi

Dječji vrtić Dugi Rat u suradnji s humanitarnom organizacijom Krug ljubavi prikupio je donacije koje će djeci omogućiti odlazak u Afriku školu obroka, svakodnevnu skrb.

Krug ljubavi  već zadnjih par godina svojim donacijama osigurava pokriće osnovnih životnih troškova kao što su troškovi stanovanja, hrane, odjeće i obuće, školskog materijala i medicinske skrbi te također osiguravaju sredstva za financiranje velikih projekata kao što su izgradnja i obnova domova za siromašne obitelji, rekonstrukcija i proširenje školskih objekata itd. Angažman svih članova Kruga ljubavi isključivo je voljan.

https://www.krugljubavi.hr

U našem vrtiću smo prikupili iznos od 3.100kn, te smo troje djece opskrbili stvarima potrebnim za školovanje. Iz udruge smo dobili povratne informacije na temelju uplata :

Easter je rođena 2007. Njena sestra je Dorothy također u našem programu te su odlične učenice. Upravo ta činjenica omogućila je Easter da se upiše u jednu od najboljih srednjih škola Segero Boarding School, a vaša donacija omogućila je da kupimo sve stvari koje su joj potrebne.

Clinton Wasike je rođen 2006. Živi s bakom i ujakom. Majka mu je umrla od raka, a otac ga je napustio. Baka mu na farmama obrađuje zemlju i zarađuje dolar dnevno. Clinton je upisao istu školu kao na Uskrs i za njega smo također kupili stvari za internat.

HVALA SVIMA NA SUDJELOVANJU!
Skip to content