Natječaj

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 3.9.2018.
Natječaj vrijedi do: 10.9.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Ostale informacije: Potrebni uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97):

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
– dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovnice
– dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome
– uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
– kratak životopis
– presliku rodnog lista

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Dugi Rat , 21315 Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6. , u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dječji vrtić Dugi rat zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i
sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranicama vrtića dana 3.9.2018. godine.

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT
Kontakt: pismena zamolba: 21315 Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6

Skip to content