Upis

Upis djece u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2016./2017.godinu je završio!

Rezultati upisa će biti objavljeni najkasnije 15 dana od prestanka upisnog roka ( 15.4.2016), a bit će objavljeni na oglasnim pločama Vrtića i na našoj web stranici
Protiv Odluke Komisije za upis djece u dječji vrtić/jaslice, podnositelji imaju pravo na žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od objave rezultata upisa.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-u upisan-a , dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete-djecu prvog dana dolaska u vrtić/jaslice.

UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA DUGI RAT

Rezultati upisa za novu ped.2016./2017.g.