Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022.

Napomena: Rezultati upisa navedeni su pod šiframa. Novoupisana djeca imaju broj ID-prijave, a djeca koja su upisana prethodnih godina vode se pod matičnim brojem (poziv na broj).

Skip to content