Projekt odgojne skupine “Nanari”

PROJEKT

PROJEKT “MEKSIKO”

CILJ PROJEKTA: upoznavanje i obogaćivanje iskustava i spoznaja djece o posebnostima druge i drugačije zemlje, ljudi, običaja, kulture, glazbe te biljnog i životinjskog svijeta

ZADAĆE:

 • Razvoj pozitivnih stavova prema okolini i drugim narodima
 • Razvoj govora i bogaćenje rječnika novim pojmovima
 • Razvoj kooperativnosti (suradništva) u skupnom radu (dogovaranje i prihvaćanje sugestije drugih prilikom učenja plesa)
 • Prihvaćanje i poštivanje različitosti drugih
 • Razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije
 • Razvoj glazbenog pamćenja
 • Razvoj sposobnosti doživljavanja i izražavanja glazbe uz usklađenost pokreta i glazbe
 • Poticanje dječje kreativnosti

VRSTE AKTIVNOSTI:

 • izražavanje i stvaranje
 • likovno izražavanje raznim tehnikama (crtanje,rezanje,ljepljenje), izrada sombrera (šešira) od papira i ukrašavanje
 • scensko izražavanje, izražavanje pokretom, i plesom – priprema koreografije
 • istraživačko-spoznajne
 • razni tekstovi o drzavi Meksiko, Enciklopedija o zemljama svijeta, Životinjski atlas (za upoznavanje životinja koje žive na tom području), glazba na cd-u sa meksičkom glazbom
 • društvene i društveno-zabavne
 • druženje djece i odraslih : završna priredba
 • specifične aktivnosti s kretanjem
 • plesna koreografija na tradicijsku meksičku glazbu „Meksički šešir“

TIJEK AKTIVNOSTI:

Rad na projektu započeo je u mjesecu travnju i to slučajnim odabirom glazbe za završnu priredbu. Pjesma „Meksički šešir“ je meksička tradicijska pjesma i na nju smo pripremali plesnu koreografiju. Nakon što su je djeca prvi put poslušala malo smo razgovarali o toj zemlji te na velikom globusu kojeg imamo u sobi dnevnog boravka u skupini potražili gdje se nalazi.
Toni V.(5.6 god) : „Vidite li vi kako je Meksiko na dnu Sjeverne Amerike i njima je baš lipo tamo jer imaju puno mora a blizu su i sjevera i juga“
Magdales (5 god) : „Ja ti znan da ti tamo i Indijanci žive!Ima slika u mojoj knjigi o svijetu pa ću ti teto donit pokazat!“
Tako smo danima čitali i listali Atlas Svijeta te Enciklopediju o zemljama Svijeta koju smo posudili u gradskoj knjižnici.Saznali smo da je službeni jezik zemlje španjolski.
Pia (6.5 god): „Mi da sad otputujemo tamo mogli bi i pričat meksikanski jer oni pričaju isto ko u Violeti (op.serija na tv-u)“
Rino (5.5 god) : „Ma je li molin te!?Ne gledaju svi Violetu nego samo vi ženske! Ja bi se zna borit sa Indijancima koji tamo žive jer ti moj nono voli take filmove pa i ja gledan nekad s njin!“
S obzirom na nove informacije koje smo svakim danom učili, često bi se znalo dogodit da bi djeca donosila od kuće sve vezano o Meksiku na što bi naišla.Bilo je tako i albuma sa životinjskim sličicama, raznim tekstovima s interneta, dvd-ovi s životinjama sa tog područja (morske kornjače, prerijski psi, jaguari, indigo zmija).

Uz plesnu koreografiju na meksičku tradicijsku pjesmu pripremali smo i kostime za koje smo imali i suradnju roditelja.Jedna mama nam je šila suknjice, nekolicina se ponudila i nabavila nam meksičke šešire-sombrera, ponča za dječake smo obrubljivali vunom da bi bila šarenija.Tako su i u slobodnoj igri djeca znala često oformit kutić u kojem bi šila ili krojila.To su uglavnom radile djevojčice, dok su dječaci u građevnom kutiću gradili prašumu sa životinjama, ali i borbe indijanaca i kauboja.

Tijekom projekta usvojeni su i novi pojmovi poput sombrera, ponča, tortilje…
Interes skupine je zapravo i proširio temu, sa glazbe za završnu priredbu do životinjskog svijeta u toj zemlji ali i kulturi i običajima.

VALORIZACIJA:

Projekt je trajao dva mjeseca, a interes za temu je prestao nakon odrađene završne priredbe koja je zapravo bila i povod početku istog.Djeca su surađivala i sama zapravo širila temu.Ostvarene su sve zadaće projekta koje su postavljene na početku.Razvila se i suradnja s roditeljima koja je bila na obostrano zadovoljstvo i djeci i nama odgojiteljicama.

Odgojiteljice: Katica Lukin i Anamarija Laušić

Skip to content