Programi

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa.  No ti se procesi ne odvijaju samo za sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline.  Misli se ponajprije na okolinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene većnaučenog. U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegova razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine već i oni , u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu izvan obiteljskih utjecaja na dijete. Predškolski odgoj i naobrazba dio je sustava odgoja i obrazovanja, a u RH određuju ga:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.)
  2. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991.)
  3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (1991.)

Dječji vrtići su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu( iznimno od 6.mjeseci ukoliko postoje uvjeti za organizaciju rada). Programsko usmjerenje je temeljno polazište za sve vrste programa u RH s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na razvojno-humanističkom pristupu, usklađen s individualnom sklonostima i sposobnostima.  Primarni program provodi se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

  1. Jaslice ( od 1. Do 3. godine)
  2. Vrtić (od 3. godine do polaska djeteta u školu)

Programi:

10-satni za djecu starije jasličke dobi, od 6:00 do 16:00 sati

10-satni za djecu mlađe jasličke dobi, od 6:00 do 16:00 sati ( Krilo Jesenice)

 

10-satni za djecu vrtićke dobi- mališi, od 6:00 do 16:00 sati

10-satni za djecu vrtićke dobi – mješovita skupina, od 6:00 do 16:00 sati ( dvije skupine)
10-satni za djecu vrtićke dobi – mješovita skupina ( Krilo Jesenice), od 6:00 do 16:00 sati

8-satni za djecu vrtićke dobi – mješovita skupina, od 6:00 do 14:00 sati

6- satni za djecu vrtićke dobi – mješovita skupina, od 14:00 do 20:00 sati

5- satni za djecu vrtićke dobi – mješovita skupina, od 15:00 do 20:00 sati