Obavijest za roditelje /skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić Dugi Rat

Dječji vrtić Dugi Rat
Drage Ivaniševića 6, Dugi Rat
OIB: 89701849895

Roditelji/skrbnici djeteta/djece koja su već upisana u Dječji vrtić Dugi Rat( u
nastavku: Vrtić), dužni su predati Zahtjev za nastavak korištenje usluga i/ili
premještaj djeteta u drugu odgojno-obrazovnu skupinu( u nastavku teksta:
Zahtjev).
Zahtjev je moguće preuzeti u Vrtiću ili na linku. 

Preuzimanje i predaja Zahtjeva će se obavljati od 11.4.2023. do 17.4.2023.
godine.

Popunjeni i potpisani Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju
odgojiteljima ili stručnoj službi Vrtića.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka i Zahtjevi s nepotpunom
dokumentacijom neće se razmatrati te će se smatrati da su roditelji/skrbnici
odustali od usluga Vrtića.

Roditelji/skrbnici su do predaje Zahtjeva dužni podmiriti dugovanje prema
Vrtiću.
U slučaju da roditelji/skrbnici ne predaju Zahtjev smatrat će se da im usluge
Vrtića nisu potrebne za sljedeću pedagošku godinu.

Ravnateljica:
Biljana Brkan