Obavijest za roditelje / skrbnike djece koja pohađaju DV Dugi Rat

Dječji vrtić Dugi Rat
Drage Ivaniševića 6, Dugi Rat
OIB: 89701849895

Roditelji/skrbnici djeteta/djece koja su već upisana u Dječji vrtić Dugi Rat (u nastavku: Vrtić), dužni su predati Zahtjev za nastavak korištenje usluga i/ili premještaj djeteta u drugu odgojno-obrazovnu skupinu (u nastavku teksta: Zahtjev).
Zahtjev je moguće preuzeti u Vrtiću ili na linku. 

Preuzimanje i predaja Zahtjeva će se obavljati od 11.4.2023. do 17.4.2023. godine.

Popunjeni i potpisani Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju odgojiteljima ili stručnoj službi Vrtića.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka i Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati te će se smatrati da su roditelji/skrbnici odustali od usluga Vrtića.

Roditelji/skrbnici su do predaje Zahtjeva dužni podmiriti dugovanje prema Vrtiću.
U slučaju da roditelji/skrbnici ne predaju Zahtjev smatrat će se da im usluge Vrtića nisu potrebne za sljedeću pedagošku godinu.

Ravnateljica:
Biljana Brkan

Skip to content