N A T J E Č A J

N A T J E Č A  J

 

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNICA PREDŠKOLSKE DJECE   na određeno puno radno vrijeme  -1 izvršitelj (godinu dana)