Kako prepoznati dobru slikovnicu?

Predškolskom djetetu slikovnica je prozor u svijet, prvi udžbenik i prva umjetnička knjiga. Kakav će biti prvi susret djeteta sa slikovnicom i koliko će slikovnica biti prisutna u najranijoj dobi o tome će kasnije ovisiti i sam odnos djeteta prema knjizi.

Slikovnicom kod djeteta djelujemo na:

  • razvoj smisla za lijepo preko umjetničke ilustracije,
  • govorni razvoj – dijete komunicira preko slikovnice s odraslima, imenuje predmete i pojave na slici, bogati svoj rječnik novim riječima, igra se riječima, proširuje rečenicu novim izrazima.
  • spoznajni razvoj – dijete proširuje svoje iskustvo preko slike u slikovnici, susreće predmete koje već poznaje pa ih prepoznaje, uspoređuje, proširuje svoje iskustvo o odnosima među predmetima, pojavama, osobama.
  • emocionalni razvoj – pozitivni likovi i slikovnica stvaraju ideale kod djece. Ona žele biti upravo kao neki određeni lik, ona se s tim likom identificiraju. Upravo ta identifikacija s pozitivnim likovima ima veliku pedagošku vrijednost.

Osnovni kriteriji za slikovnicu su:

  1. Estetski – u likovnom, literarnom i tehničkom pogledu
  2. Pedagoški, etički, idejni
  3. Primjerenost dobi djeteta

1. Estetski kriteriji

  • U likovnom smislu kao što znamo primarni jezik u slikovnici je likovni i slikovnica ponajprije djetetu govori i s njim komunicira svojim ilustracijama. U slikovnicama bi zato svaka ilustracija morala imati značaj simbola, koji će najjednostavnijim linijama i formama prenositi djetetu umjetnićki oblikovane poruke.
  • U literarnom smislu tekstovi u slikovnicama treba da su jasni, poticajni, poetski, da su prilagođeni dobi djeteta i spoznajnim mogućnostima djeteta.
  • U tehničkom smislunužno je da se posveti pažnja i samom oblikovanju knjige tj. njenoj grafičkoj i tehničkoj opremi (dimenzijama, velićini slova, uveza i drugom). Prva knjiga mora biti i svojom veličinom prilagođena djetetu. Velićina slikovnice za najmlađe ne bi smjela biti veća od 20 x 20 cm, jer upravo te dimenzije omogućuju djetetu nesmetano rukovanje knjigom, a i odgovaraju suženom vidnom polju malog djeteta.

U slikovnicama, u kojim se javlja tekst (riječ, rečenica) namijenjena najmlađoj djeci, slova treba da su najkrupnija i jednostavna po obliku, dok će se s rastom djece i proširivanjem teksta, slova smanjivati.

2. Pedagoški, etički, idejni kriteriji

Slikovnica se ne smije tretirati isključivo kao sredstvo zabave i razonode. Ona jeste sredstvo odgoja i obrazovanja, sredstvo izgradnje djeteta kao svestrane kulturne ličnosti. Prvi sadržaji u slikovnici moraju biti i edukativni da se pri njihovom izlaganju rukovodimo osnovnim pedagoškim principima – od poznatijeg – nepoznatom, od jednostavnijeg prema složenijem, što znači da će na stanicama slikovnice za najmlađe biti najprije poznati predmeti, životinje – one iz bliže okoline djeteta, da bi kako ono raste dobilo sve više i sve novije informacije o široj i nepoznatoj okolini i svijetu

3. Primjerenost dobi djeteta

Svaka dob ima svoje zahtjeve o kojima trebamo voditi računa prilikom odabira slikovnice.
a) Za najmlađe dijete od 1,5 – 3 godine
slikovnice bez teksta, tvrdih kartonskih listova, koji se savijaju poput harmonike (tzv. laporello), podloga čistih boja, jednostavnog crteža ili slika predmeta, životinja, ljudi, bez mnoštva suvišnih detalja. Odrasli će biti ti koji će riječju objašnjavati slike slijedeći neku logiku, pričati priu, učiti dijete kako se rukuje knjigom, poticati ga na komuniciranje
b) Za djecu od 2 – 4 godine
– slikovnica bez teksta u kojima poredak slika čini priču koju dijete stvara samo ili uz pomoć odrasle osobe
– Slikovnice s vrlo malo teksta (imena životinja, predmeta, pojava) odnosno s malo teksta u stihovima. I dalje odrasli čitaju i pričaju potičući dijete da i samo uočava razlike između riječi, ali samo kao likovnih simbola i oblika.
c) Za djecu od 4 – 6 godina
– ilustrirana knjiga koja još uvijek ima više ilustracije nego teksta a tekst su priče, bajke, basne, narodne priče, tekst u stihu – poezija. Odrasli i dalje čitaju tekstove navode dijete da uočava odnose između pojedinih slika, usvaja i pamti sadržaj, kojeg može prepričati i dramatizirati sve uspješnije što je više pri kraju predškolskog perioda.

OVIM PRIKAZOM ŽELJELI BI VAM POMOĆI DA PREPOZNATE DOBRU SLIKOVNICU PRIMJERENU ZA VAŠE DIJETE I DA JE PONUDITE DJETETU !

Skip to content