Rješenje o upisu djece

Na poveznici ispod možete preuzeti R J E Š E N J E o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Dugi Rat  za pedagošku godinu 2022./2023. po programima: