Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upis djece u vrtiće odnosno jaslice za pedagošku godinu 2021./2022.  biti  će  od 26.4.2021.g. do 30.4.2021.godine. Upisi će se vršiti ONLINE a sve potrebne obavijesti i način prijave možete naći na web stranici DV Dugi Rat vrtic-dugi-rat.hr

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice
 • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • podatke o članovima zajedničkog domaćinstva
 • potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja (e-knjižica)
 • IP-e obrasci roditelja/skrbnika za tekuću godinu
 • rješenje o stupnju invalidnosti
 • liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta, odnosno djeteta
 • preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje
 • potvrda o statusu redovnog studenta
 • ugovor o podstanarstvu
 • rješenje o pravu na dječji doplatak

 

Roditeljima-starateljima koji ne prilože traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića u roku od 15 dana od dana zaključivanja roka za podnošenje prijava.

Protiv Odluke Komisije za upis djece u dječji vrtić i jaslice, podnositelji zahtjeva imaju pravo na žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-u upisano-a, dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete-djecu prvog dana dolaska  u dječji vrtić-jaslice.

Zahtjeve za upis u vrtiće-jaslice kao i ostale informacije možete naći na našoj web stranici  vrtic-dugi-rat@hr .

UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA DUGI RAT