Upis djece 2019./2020.

DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT

OBAVJEŠTAVA

 

Upis djece u vrtiće odnosno jaslice za pedagošku godinu 2019./2020. godinu, vršit će se od 23. travnja do 29.travnja 2019. godine u uredu stručne službe DJEČJEG VRTIĆA u DUGOM RATU, Drage Ivaniševića 6, i to svaki radni dan od 9.00h do 18.00h.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice
 • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • podatke o članovima zajedničkog domaćinstva
 • potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja
 • IP-e obrasci roditelja/skrbnika za tekuću godinu
 • rješenje o stupnju invalidnosti
 • liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta, odnosno djeteta
 • preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje
 • potvrda o statusu redovnog studenta
 • ugovor o podstanarstvu
 • rješenje o pravu na dječji doplatak

 

Roditeljima-starateljima koji ne donesu traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića u roku od 15 dana od dana zaključivanja roka za podnošenje prijava.

Protiv Odluke Komisije za upis djece u dječji vrtić i jaslice, podnositelji zahtjeva imaju pravo na žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-a upisan-a, dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete-djecu prvog dana dolaska  u dječji vrtić-jaslice.

Zahtjeve za upis u vrtiće-jaslice  možete preuzeti u Vrtiću ili na našoj web stranici  vrtic-dugi-rat@hr .

 

UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA DUGI RAT

 

Zahtjeve za upis u vrtiće-jaslice  možete preuzeti klikom na sljedeće linkove:

formular za upis u vrtić

formular za upis u jaslice